Daniel Kolman

Jak uhlídat závislosti ve velké aplikaci

| 0 comments |

UPDATE: Knihovnu pro testování závislostí si nyní můžete nainstalovat jako NuGet balíček. Více v následujícím postu.

U každé větší softwarové aplikace hrozí, že kód začne časem degradovat. Jedním z typů degradace jsou závislosti, které porušují původní architektonický návrh. Modelový příklad: v ASP.NET MVC aplikaci platí, že model nesmí referencovat žádný controller. Jak ale takové pravidlo vynutit, když jsou modely i controllery v jednom Visual Studio Projectu?