Daniel Kolman

TDD Outside-in v Ostravě

| 6 comments |

Předevčírem jsem na JUG Ostrava mluvil o unit testech a test-driven vývoji. Na rozdíl od WebExpa jsme měli víc času, a tak jsem se dostal i k tomu, proč nejsou unit testy dobré k odhalování chyb, co vám unit testy říkají o testovaném kódu a v čem je jejich nejsilnější stránka.