Daniel Kolman

Jak zjistit celkovou velikost ViewState?

| 0 comments |

Když si zapnete podrobné trasování běhu stránky pomocí elementu <trace> v souboru web.config, ASP.NET vám do stránky vypíše strom ovládacích prvků a informaci o velikosti jejich ViewState a ControlState. Jaká je ale celková velikost dat odesílanýchve skrytém HTML poli __VIEWSTATE?

Na internetu lze nalézt několik návodů, jak přidat informaci o velikosti ViewState do trace logu. Jenže všechny co jsem našel zjišťují velikost podle Request["__VIEWSTATE"], ale to je navrácený ViewState, odeslaný z předchozí stránky! Pokud nás zajímá, kolik dat odesíláme ve ViewState aktuálně zpracovávané stránky, musíme použít daleko špinavější trik.

Výchozí PageStatePersister stránky pro ViewState je HiddenFieldPageStatePersister, který v metodě Save() zkomprimuje ViewState a ControlState a vloží jej do interního textového pole ClientState stránky. Stránka jej pak později narenderuje do jednoho nebo více skrytých polí __VIEWSTATE (záleží na nastavení vlastnosti stránky MaxPageStateFieldLength). No a tak si zjistíme jak je toto pole dlouhé a přidáme to do trace logu:

protected override void Render(HtmlTextWriter writer)
{
#if DEBUG
System.Reflection.PropertyInfo secretState =
this.GetType().GetProperty(
"ClientState",
System.Reflection.BindingFlags.Instance |
System.Reflection.BindingFlags.NonPublic
);
string viewState = (string)secretState.GetValue(this, null);
if (viewState != null)
Trace.Warn("ViewState Size", viewState.Length.ToString());
else
Trace.Warn("ViewState Size", "0");
#endif
base.Render(writer);
}

No a je to. Informace o velikosti ViewState je vidět přímo v trace logu stránky! Dobrý, ne? Reflexe interního pole je ovšem špinavá technika a jsou k ní potřeba určitá práva. Pro ladění stránek a velikosti ViewState je to však príma.

(0) Comments

Leave a Response